Boys Baseball: May 6th

vs West Ottawa

Varsity:

Holland Christian 3 | West Ottawa 2

JV:

Holland Christian 4 | West Ottawa 8