Girls Basketball: February 19th

vs Unity

Varsity:

Holland Christian 31 | Unity 42

JV:

Holland Christian 36 | Unity 56