Girls Basketball: February 5th

@ Unity

Varsity:

Holland Christian 48 | Unity 53 OT

JV:

Holland Christian 30 | Unity 55

Freshmen:

Holland Christian 26 | Unity 32