Bij Holland Christian is technologie geworden een cruciaal hulpmiddel in het toerusten van studenten om hun wereld te transformeren voor Jezus Christus. Na onderzoek naar best practices op het gebied van technologie en het bestuderen van de manier waarop de hedendaagse student het beste leert, hebben de leiding en de faculteit van Holland Christian het 1:1 Laptop Initiative ontwikkeld. De doelen van het programma zijn onder meer om studenten uit te rusten met de nieuwste technologische vaardigheden en hen onderscheidingsvermogen en het ethische gebruik van technologie bij te brengen. Een ander belangrijk doel is om de huidige beste praktijken in het onderwijs te modelleren door het onderwijs te differentiëren, altijd en overal leren te ontwikkelen, de gemeenschap en communicatie te verbreden en levenslang lerenden te ontwikkelen. Als christelijke school zet de faculteit van Holland Christian zich in om deze doelen te ontwikkelen om de volgende generatie toe te rusten om de wereld te transformeren voor Jezus Christus.

/ Ons 1:1 programma

Het 1:1 laptopprogramma werd beproefd in 2005-2006 met 140 6e klassers. Na groot succes en enorme aanmoediging van ouders, groeide het programma met één tot twee klassen per jaar totdat het in 6 volledig werd geïmplementeerd in de 12e-2009e klas. Voor het schooljaar 2019-2020 hebben meer dan 1,400 leerlingen in de 5e-12e klas Holland Christian en Zeeland Christian Schools zijn uitgerust met eigen laptops.

Leraren uitrusten met praktijkgerichte training is een belangrijk onderdeel van het 1:1-programma. Om best practices te modelleren, neemt de faculteit van Holland Christian deel aan verschillende trainingen. Een type training is 'Tech Coaching'. Docenten stellen doelen voor technologie-integratie voor het jaar en werken samen om lessen te plannen en te ontwerpen voor studenten die technologie naadloos integreren in hun curriculum. De bedoeling is om docenten nieuwe technologie te laten introduceren in hun eigen individuele tempo, waardoor 'just-in-time'-leren wordt gecreëerd in plaats van 'voor het geval dat'. De specialisten op het gebied van technologie-integratie komen ook samen met teams en afdelingen op graadniveau om technologietools voor hun specifieke behoeften te implementeren. Docenten krijgen extra training en ondersteuning met naschoolse trainingen. Tijdens deze sessies maken docenten kennis met nieuwe ideeën op het gebied van technologie. Als een leraar geïnteresseerd is in een meer diepgaande training, dan ontmoeten ze hun faculteit Technologie Integratie voor aanvullende informatie en training.

/ Technologiedoelen

  1. Elke student, begeleid door een leraar, zal creëer een positieve digitale voetafdruk om de wereld te beïnvloeden voor Jezus Christus.
  2. Elke leeromgeving wordt aangepast aan de behoeften en door God gegeven talenten van de studenten.
  3. Elke leerling, leraar en beheerder zal verbinden, communiceren en samenwerken consequent met de grotere gemeenschap en de wereld.

/ Apple onderscheidt zich sinds 2009

Holland Christian Schools is sinds 2009 uitgeroepen tot Apple Distinguished School en/of Programma. Meest recentelijk is het erkend als een Apple Distinguished Program voor 2017-2019 voor zijn K-12 1:1-programma dat Apple-apparaten in handen geeft van elk student. Op Holland Christian Schools hebben leerlingen van groep K-4 elk toegang tot een iPad, en leerlingen van groep 5-12 krijgen elk een Macbook Air.

De aanduiding Apple Distinguished Program is gereserveerd voor programma's die voldoen aan de criteria voor: innovatie, leiderschap en excellentie in het onderwijs, en demonstreren een duidelijke visie op voorbeeldige leeromgevingen.

De selectie van Holland Christian Schools als een Apple Distinguished Program onderstreept het succes van het systeem als een innovatieve en boeiende leeromgeving die studenten betrekt en voorziet tastbaar bewijs van academische prestaties. Of het nu gaat om het uitvoeren van experimenten voor de regio Holland, energie-initiatieven of Skypen met zendingswerkers over de hele wereld of het verkennen van leefgebieden van dieren door middel van virtuele rondleidingen, de opzettelijke integratie van technologie heeft onze leraren in staat gesteld om de muren van hun klaslokalen uitbreiden, waardoor studenten toegang hebben tot informatie, experts en ervaringen die hun leerproces verrijken en verdiepen.

We groeien voortdurend en delen onze successen zowel in de klas als binnen de uitgebreide onderwijsgemeenschap.

“Qua cijfers zijn we een grote school. Maar zo voelt het niet als je hier door de gangen loopt. Ik herken de meeste mensen die ik passeer en ken ze meestal bij naam. We staan ​​in gemeenschap met elkaar en de school doet er goed aan om dat te bevorderen.”

-Abby Dykema '17