Onze HCS Unified Sports-teams, zoals alle Unified Sports-teams in het hele land, sluiten zich aan bij mannen en vrouwen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, officieel de "atleten”, en studenten zonder handicap, of de “partners”, in dezelfde teams. Op elk willekeurig moment tijdens wedstrijden moet een gelijk of groter aantal atleten op het veld aanwezig zijn. Het idee achter Unified Sports is niet alleen om kinderen met speciale behoeften te geven een normatieve ervaring, maar ook om sport te gebruiken als een snelle manier om vriendschap en begrip'(specialolympics.org/our-work/sports/unified-sports). Neem voor vragen over Unified Sports-teams op de middelbare school contact op met onze High School Unified Sports-coördinator Ann Pawloski op: apawloski@hollandchristian.org, en voor vragen over de middelbare school en elementaire Unified Sports-teams, neem dan contact op met onze K-8 Unified Sports Coordinator, Erin Johnson op ejohnson@hollandchristian.org.

/ jeu de boules