/ INTERNATIONAAL PROGRAMMA
CRITERIA VOOR TOELATING

Holland Christian Schools schrijft internationale studenten in voor studiepunten in de 9e, 10e en 11e klas. Studenten die minimaal twee jaar deelnemen, inclusief hun 12e leerjaar, en voldoen aan de afstudeervereisten, zullen afstuderen met een diploma van Holland Christian Schools.

Hieronder staan ​​de toelatingscriteria:

  • Ten minste één ouder of voogd heeft een geloofwaardig persoonlijk getuigenis van een relatie met Jezus Christus.
  • Er is lidmaatschap van, of regelmatig bezoek aan, een kerk waarin oprecht wordt geloofd dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is en daarom de basis is voor al het leven en leren.
  • Er is begrip voor en overeenstemming met de missie van Holland Christian Schools om kinderen een op God gerichte opvoeding te geven waarin Jezus Christus wordt erkend op elk gebied van het leven.
  • Elke student geeft blijk van betrokkenheid bij het leerproces op basis van eerdere records en toelatingsgesprekken.
  • Elke student geeft blijk van of potentieel voor emotionele stabiliteit, een bevredigend gedragsrecord en adequate sociale aanpassing.
  • De student woont in een door de school verstrekte thuisverblijfomgeving of een andere met de school overeengekomen overeenkomst.
  • De student moet bekwaam zijn in het Engels, zoals bepaald door de school, om zich in te schrijven en krediet te ontvangen.

We verwachten ook dat ouders het eens zijn met de Missie- en overtuigingsverklaringen, hier gelinkt, van de school.

/ TOEPASSINGSCHECKLIST

STAP 1 – TOEPASSING

Een voltooide aanvraag moet de volgende ingevulde documenten bevatten, in het Engels:

STAP 2 – Interview

Op basis van de ingevulde aanvraag wordt een leerlinggesprek ingepland.

STAP 3 – Acceptatie

Op basis van de ingevulde aanvraag en het interview worden de inschrijvingsmogelijkheden bepaald door personeel van Holland Christian.

STAP 4 – Collegegeld betalen

Het collegegeld moet worden betaald om de inschrijving definitief te maken. Nadat de betaling is ontvangen, zal de school de I-20 uitgeven. Bij het niet betalen van het lesgeld vervalt de inschrijving.

STAP 5 – I-20 uitgegeven

Een I-20 wordt afgegeven voor de student zodra het collegegeld is ontvangen.

STAP 6 – Match met gastgezin

De student wordt gekoppeld aan een gastgezin zodra de student is goedgekeurd voor inschrijving.

STAP 7 – Visum en paspoort

Nadat de I-20 is afgegeven, moet de student een visum verkrijgen in zijn of haar thuisland.

STAP 8 – Lesroosters/aankomst

Studenten moeten een week voor aanvang van de school plannen om in Holland, Michigan aan te komen. Studenten moeten hun gastouders laten weten wanneer ze zullen aankomen. Nieuwe studenten zijn verplicht om alle oriëntaties bij te wonen. De griffier ontmoet de student zodra ze aankomen om een ​​lesrooster op te stellen.