/ BAND, ORKEST & KOOR (BOC)

Het BOC-bestuur is een ondersteunende organisatie bestaande uit ouders van band-, orkest- en koorleden en alle andere personen die geïnteresseerd zijn in het promoten van het muziekprogramma van Holland Christian Schools. De organisatie zamelt geld in voor instrumenten, uitrusting, uniformen en beurzen. Elk jaar biedt BOC Nederlandse christelijke studenten beurzen voor het bijwonen van Calvin's Knollcrest Music Camp, het Interlochen Music Camp, het Blue Lakes Fine Arts Camp en die deelnemen aan het Harbor Choral Festival of Music, en om financiële steun te bieden aan studenten die willen privé instrumentale lessen volgen. Om de beursaanvraag te verkrijgen Klik hier alsjeblieft: Scholarship Application

Als uw kinderen betrokken zijn bij het muziekprogramma van Holland Christian, steun hun activiteiten dan door lid te worden van het BOC-bestuur! Neem voor informatie contact op met de BOC door te mailen svandenberg@hollandchristian.org.

BOC-bestuursleden

Danielle Hilbelink – Voorzitter
Brenda Schloff – Vice-voorzitter
Kari Dykhuis – Penningmeester
Stephanie Walters – Secretaresse, Zorg & Feest
Dan Vos – Administratief vertegenwoordiger
Anne Bushuis
Tracy Dijkstra
Stacy Huffman
Jeff Vikstrom
Ruth Vikstrom

/THEATER ARTS OUDERS (TAP)

Leden van TAP bestaan ​​uit individuen die zich inzetten voor de promotie en het welzijn van de Theaterkunsten en Forensische Programma's van Holland Christian High School. TAP wil in de eerste plaats toezicht houden op het inzamelen van geld om verschillende door studenten geleide producties het hele jaar door te ondersteunen, zowel op het podium als in technische ondersteuning. Een tweede functie is om leerlingen op verschillende manieren aan te moedigen en mogelijkheden te bieden voor gemeenschap tussen ouders en leerlingen. TAP-leden nemen deel aan een van de vijf commissies (gastvrijheid, decoraties, fondsenwerving, gebed & ondersteuning, promoties) om deze doelen te bereiken:

  • FORENSICS: streeft ernaar de directeuren bij te staan ​​bij het beheer en de ontwikkeling van HC Forensics.
  • FONDSENWERVING: zoekt fondsen van verschillende lokale bedrijven, gemeenschapsgroepen en beschermheren van HC Theatre.
  • GASTVRIJHEID: Organiseert maaltijden en tussendoortjes tussen optredens door voor cast en crewleden; bevordert de omgang tussen ouders.
  • STUDENTENZORG: Organiseert verschillende activiteiten om het welzijn van studenten te stimuleren en te bevorderen.

Verder helpt TAP bij het maken en publiceren van programma's voor elke productie, wijst gefinancierde gelden toe voor de aankoop van nieuwe apparatuur, spraakbanden, TABi-awards, monoloogstukken voor forensisch onderzoek, kostuums, opslagcontainers, podiumproductietools, enz. kansen en beheert financiële zaken die rechtstreeks betrekking hebben op TAP-verantwoordelijkheden.

Als je van theater en Holland Christian houdt, dan is TAP de perfecte plek voor jou. Er zijn het hele jaar door veel mogelijkheden voor betrokkenheid, vooral als uw zoon of dochter betrokken is bij een van de producties.

Als je geïnteresseerd bent om naast HC Theater te komen en de inspanningen van degenen die betrokken zijn bij theater te ondersteunen en haar studenten aan te moedigen, neem dan contact op met Elle Nieuwsma via enieuwsma@hollandchristian.org of (616) 820-2905, of neem contact op met een van de huidige TAP-bestuursleden. We houden van onze studenten en onze klanten. Uw stem en bereidwillige handen zijn altijd welkom.

“Ik hou van de gemeenschap. Ik ben nog nooit op een school geweest waar ik me veiliger of meer geliefd voel dan Holland Christian.”

-Josh York '16