Onze missie hier bij Holland Christian Schools is om: rust de geest van onze studenten uit als koester hun hart op zo'n heilige manier om die geesten en harten voor te bereiden om onze wereld te transformeren voor Jezus Christus. Dit was onze ongeschreven missie sinds ons prille begin in 1901, en werd een paar jaar later onze geschreven missie. Het is niet iets dat we lichtvaardig of luchthartig opvatten, maar het geeft ons elke dag dat we hier zijn een vreugdevolle betekenis en een blij doel. Het verenigt ons ook, zodat wat er in de 2e klas gebeurt, later op de middelbare school belangrijk voor ons is, zodat het kwaliteitswerk dat door onze voorschoolse leraarassistenten en schoolconciërges wordt gedaan net zo belangrijk is als het werk dat door Bijbelleraren en -beheerders wordt bereikt. We zijn dankbaar voor ons werk, voor onze roeping daartoe, en voor onze hemelse Vader die genoeg van ons houdt om niet alleen voor ons allemaal te sterven, maar om ons in staat te stellen dien en leef van harte voor Hem bij alles wat we doen!

/ Onze missie naleven

Toegeruste geesten en gevoede harten zijn:

Academisch voorbereid:

Beschikken over de kennis en vaardigheden om effectief te functioneren in een diverse wereld
Uitgerust voor de volgende poging, of het nu gaat om verdere instructie of beroep

Bijbels onderscheidend:

Kennis van Gods Woord bezitten; een bijbels wereldbeeld begrijpen en kunnen verdedigen
In staat om de huidige cultuur kritisch te evalueren in het licht van Gods Woord

Geestelijk groeien:

Heb een levendige, groeiende relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Hun door God gegeven ontwerp begrijpen en verlangen om Jezus Christus te dienen in wat ze ook doen

Ontwikkeld in het kader van:

Een uitgebreide leergemeenschap:

Een uitstekende academische opleiding die op de bijbel is gebaseerd, een afspiegeling is van het gereformeerde denken en rekening houdt met het unieke ontwerp van elke student
Een breed scala aan hoogwaardige buitenschoolse activiteiten, dienstverlening aan de gemeenschap en interculturele mogelijkheden

Een geestelijk verrijkende omgeving:

Begaafde en hartstochtelijk toegewijde christelijke leraren en medewerkers die studenten positief beïnvloeden
Een authentieke en levendige christelijke gemeenschap die spirituele groei aanmoedigt en een gevoel van verbondenheid en acceptatie bevordert

Studenten in staat stellen de wereld voor Jezus Christus te transformeren door:

Leven voor Jezus Christus:

Hun levenswerk uitvoeren als een roeping van God
Aantonen dat al hun hulpbronnen aan God toebehoren

Van anderen houden:

De liefde van Christus weerspiegelen in het gezin, de buurt en over de hele wereld
Actief betrokken bij een kerk waarin Christus centraal staat en hun gaven gebruiken om anderen hartstochtelijk te dienen in de naam van Christus

De wereld dienen:

Relaties opbouwen met en Jezus Christus voorstellen aan degenen die Hem niet kennen
Strevend in alle pogingen om ’recht te doen, goedheid lief te hebben en nederig met hun God te wandelen’.