/ Welkom door de voorzitter van de raad

Welkom bij de sectie van de Holland Christian Schools Board of Trustees van de website van de school. We hopen dat de hier gepresenteerde informatie nuttig zal zijn voor alle leden van de schoolvereniging.

Het bestuur van Holland Christian bestaat voornamelijk uit ouders van kinderen die naar de school gaan. De bestuursleden vormen doorgaans een dwarsdoorsnede van onze scholengemeenschap. In de decennia dat ik betrokken ben geweest bij ons bestuur, zijn de Trustees handelaars, opvoeders, eigenaren van kleine bedrijven, artsen, predikanten geweest - en de lijst gaat maar door. Terwijl we het schooljaar 2021-2022 ingaan, hebben we 10 bestuursleden, maar dat aantal varieert van jaar tot jaar, afhankelijk van de behoeften van het bestuur en de beschikbaarheid van degenen die bereid zijn om te dienen. Het bestuur van de HC kan uit 9 tot 12 leden bestaan. De gemeenschappelijke band van allen die in ons bestuur dienen, is een passie voor Holland Christian Schools en haar missie om "geesten uit te rusten en harten te koesteren om de wereld te transformeren voor Jezus Christus."

We zijn een "bestuursraad" in tegenstelling tot een "bestuursraad" of een "vertegenwoordigende raad". Een raad van bestuur neemt niet deel aan de dagelijkse gang van zaken in de school. Dat is de taak van de Head of Schools en zijn of haar administratief team. De raad zorgt ervoor dat er een goed gedefinieerd bestuur, beleid, financiering en organisatiestructuur is. Het bestuur verzekert ook dat we een zeer capabele schoolleider hebben die een administratief team van zeer professionele, zeer capabele medewerkers leidt om onze missie uit te voeren. Functioneel geeft de raad leiding op het gebied van onderwijs, financiën, rentmeesterschap en trustees.

De Head of Schools rapporteert aan de Board of Trustees en is als enige verantwoordelijk om de school dagelijks, van semester tot semester en van jaar tot jaar te leiden.

Dit jaar heeft de Raad van Bestuur enkele maanden gewerkt aan het onderzoeken en herdefiniëren van onze Strategische Prioriteiten voor de komende 3 tot 5 jaar. Zij zijn:

1.     Holistisch christelijk onderwijs en geloofsvorming: Vastgestelde doelen stellen en bereiken in christelijk onderwijs en geloofsvorming/integratie; toerusten van studenten in samenwerking met gezinnen en kerken.

2.     Samen beter in Christus: Gedijen als een plaats van verbondenheid en ontdekking voor alle gezinnen met de nadruk op de veranderende raciale/etnische en sociaaleconomische diversiteit binnen onze christelijke gemeenschap en de verschillende leermogelijkheden van studenten.

3.     Academische Excellentie: Streef naar meetbaar en vergelijkend bewijs van academische excellentie waarbij elke student wordt gewaardeerd en uitgerust om zijn / haar potentieel academisch en met de juiste levensvaardigheden te bereiken.

4.     Duurzaamheid en rentmeesterschap: Verbeter de groeiprocessen van inschrijvingen en zet een sterk financieel beheer voort om financiële duurzaamheid en betaalbaarheid op de lange termijn te garanderen.

5.     Leiderschapsontwikkeling: Ontwikkel, bekrachtig en behoud toegewijde professionals, terwijl u tegelijkertijd het aantal leraren en staf vergroot dat bereid is om te dienen als academische en administratieve leiders in het christelijk onderwijs.

Onze Head of Schools, Eric Forseth, zal nu met zijn administratief team samenwerken om te verwoorden hoe elk van deze prioriteiten operationeel zal worden nagestreefd en gemeten.

Terwijl we doorgaan met het nastreven van onze missie bij Holland Christian, is het onze voortdurende hoop dat u positief en biddend deelneemt aan dit werk en dit ondersteunt.

Met vriendelijke groet in Christus,

Jeff Pett

Voorzitter van de raad van bestuur

/ 2020-21 RAAD VAN TROUWEN


DHR. DOUG BOL
1E TERMIJN LID, '22
Doug, een voormalige christelijke schoolleraar, is momenteel een basisschoolhoofd voor Allendale Public Schools. Hij en zijn vrouw

vrouw, Karin, woont in Nederland en heeft alle vier hun kinderen naar HC gestuurd: Caleb '14, Jacob '16, Elise '20en Larissa '23 hebben op de een of andere manier elke HC-school bezocht die momenteel bestaat! Ze zijn lid van Calvary CRC, waar Doug heeft gediend als diaken, cadetleider, zondagsschoolleraar en hoofdadviseur. Doug heeft een verscheidenheid aan ervaringen op het gebied van K-12-onderwijs, waaronder het werken met verschillende beleidslijnen, procedures en praktijken die helpen bij het vervullen van de missie van een school. “In de huidige zeer competitieve onderwijsmarkt moet het product dat we aanbieden uitzonderlijk zijn. Ons personeel moet goed toegerust zijn om ALLE studenten uitstekend onderwijs te geven”, zegt hij.


dr. STACY JACKSON
4E TERMIJN VICE-VOORZITTER, '23
Stacy Jackson was van 2009-2015 zes jaar lid van het HCS-schoolbestuur. Hij en zijn vrouw Stacey hebben vijf kinderen die allemaal...

bijgewoond Holland Christian. Hun familie is lid van Central Avenue CRC en "houdt van de missie van Holland Christian", evenals de mogelijkheid om "samen met ouders en kerken te dienen bij de ontwikkeling van studenten". Hij werkt bij Hope College waar hij de Kenneth J. Weller '48 Professor of Management and Economics is, evenals de voorzitter van de Economics and Business Department.

Zijn expertisegebieden bij Hope College en in zijn vakgebied Business en Economie zijn leiderschap, organisatorische effectiviteit en verandering, en strategie en organisatieontwerp. Zijn onderzoek richt zich op leiderschap en strategische verandering, macht en politiek in organisaties en de rol van het bedrijfsleven in de samenleving. Hij begon zijn carrière bij NASA in Houston, Texas, als consultant voor interne organisatieontwikkeling. Zijn latere advieservaring omvatte het dienen als senior manager voor Ernst & Young Management Consulting en als praktijkleider voor Hewitt Associates.


DHR. JEFF PETT
2E TERMIJN VOORZITTER, '23 
Jeff en zijn vrouw, Joyce, zijn de ouders van drie kinderen, allemaal afgestudeerd aan de HCS: Jennifer, Kimberly DeJager en Kyle. Jeff brengt een unieke

perspectief aan het bestuur als voormalig leraar natuurwetenschappen op de middelbare school en als voormalig directeur bedrijfsvoering hier bij HCS. Jeff ging in juli 2020 met pensioen bij Fleetwood Group en is sindsdien een door de rechtbank aangestelde speciale advocaat die werkt om kinderen te vertegenwoordigen in het pleegzorgsysteem in Ottawa County. Jeff is ook een betrokken lid van Park CRC, waar hij hun "Renewal Lab" heeft gefaciliteerd, de zondagsschool heeft geleid, als diaken en ouderling heeft gediend en voor het Praise Team speelt. Hij hecht de meeste waarde aan de geloofsontwikkeling van HCS bij hun studenten, en geniet ervan als bestuurslid HCS te helpen om "opzettelijk meer missionair te zijn in het dienen van de behoeften van de Nederlandse gemeenschap".


REV. Tsjaad PIERCE
1E TERMIJN LID, '21
Chad is de Pastor bij Faith CRC en is momenteel ook een adjunct-professor aan Calvin College. Daarvoor was hij professor aan Central

College in Iowa, diende bij de mariniers en gaf ook les in Israël. Hij en zijn vrouw Jodi zijn de ouders van vier kinderen, die naar Hollandse Christelijke en Zeeuwse Christelijke Scholen gaan. Hij wordt aanbevolen aan de Board of Trustees vanwege zijn vaardigheden op het gebied van geloofsvorming als predikant en vanwege zijn functie op de Generale Synode van de RCA als hoogleraar van de kerk. Ook zet hij zich in voor diversiteit en het kritisch laten nadenken van studenten over een breed scala aan vraagstukken vanuit een christelijk perspectief. Hij is een teamspeler die, vanwege de vele uiteenlopende situaties die hij in zijn eigen leven heeft meegemaakt, ervan geniet om verschillende aspecten van situaties te bespreken en te brainstormen over nieuwe mogelijkheden. Chad hecht veel waarde aan het opvoeden van mijn kinderen in een geloofsgemeenschap, in het besef dat de hele wereld aan God toebehoort. Meer in het bijzonder waardeer ik Holland Christian omdat het studenten de middelen lijkt te geven om kritisch na te denken over een breed scala aan kwesties in plaats van ze alleen maar te indoctrineren met een reeks overtuigingen en ideeën. Goede theologie is van cruciaal belang, maar voor mij vertrouwt een gezond redenerend geloof op God en denkt in alle situaties aan God.”


KEVIN PLOCKMEYER
1E TERMIJN LID, '23
Kevin '98 heeft een boekhoudkundige achtergrond en werkt als Assistant Finance Manager bij de gemeente Zeeland. Hij en zijn vrouw, Alicia (Klaasen),

'98 hebben momenteel drie kinderen op Holland Christian Schools, Lauren op HCHS, en Sam en Alex beide op HCMS. Als gezin gaan ze naar Providence CRC, waar Kevin de afgelopen 13 jaar afwisselend als diaken heeft gewerkt en als groepsleider van zowel middelbare school als middelbare school. Hij heeft ook verschillende jeugdsportteams gecoacht en is momenteel penningmeester van Holland Little League. Kevin waardeert het onderwijs dat zowel hij als zijn vrouw van HCS hebben gekregen, vooral het wereldbeeld dat ze hier hebben geleerd, dat "God alles doordringt, zelfs wiskunde." Hij zegt dat ditzelfde wereldbeeld "essentieel is om elke generatie bij te brengen, zodat als ze het personeelsbestand betreden, ze weten dat wat ze ook doen, koninkrijksopbouw aanwezig is in die activiteit." Met zijn financiële en beroepsmatige achtergrond is Kevin goed begaafd om "deel uit te maken van een organisatie die verantwoording aflegt aan een veel grotere groep belanghebbenden en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan." Hij is gewend om te werken met de dagelijkse "operaties van een organisatie in de publieke sfeer, maar ook om verantwoordelijk te zijn voor [haar] financiële duurzaamheid op lange termijn."


MEVR. MARIA RENALDI
1E TERMIJN LID, '22
Mary is zelfstandig ondernemer als gediplomeerd specialist in gezondheidseducatie, waarbij het grootste deel van haar inspanningen gericht zijn op de volksgezondheid en veiligheid.

Zij en haar man, John, zijn de ouders van Isabella '20 als Julia '31 en zijn lid van de Christ Memorial Church. Ze was lid van de Rose Park Parent Board, Champion Gymnastics Board en de PTA Board van de Douglas Elementary School, waar ze hielp bij het lanceren van het gebruik van iPads, een schooltuin, een voedings- en welzijnsteam en een schoolbrede recyclingorganisatie. programma. Als geautoriseerde leverancier van het Amerikaanse Rode Kruis werkte ze met eerstejaars gezondheidsleraren van HCHS om HCHS-studenten te helpen certificeren voor reanimatie, eerste hulp en AED. Ze werd aanbevolen aan de BOT omdat "haar dienend leiderschap, evenals haar persoonlijke zoektocht naar kennis en voortdurende groei perfect in lijn zijn met HC's missie van toerusten en koesteren."


DHR. KURT RIGTERINK
2E TERMIJN PENSIONAIR, '21
Kurt en zijn vrouw Jana hebben twee kinderen ingeschreven bij Holland Christian en zijn lid van de Niekerk Christian Reformed Church. Hij

werkt in corporate finance bij YFAI en heeft eerder soortgelijke functies bekleed bij Visteon en JCI. Naast een vaste zondagsschoolverteller was hij lid van de HC Collegegeld Task Force-commissie en van de Niekerk Pastoral Search Committee. “Ik geloof dat het van vitaal belang is dat kinderen hun vormende jaren doorbrengen in een onderwijsomgeving waar elk onderwerp wordt onderwezen met een christelijk wereldbeeld en alle acties wijzen naar Jezus Christus. Ik bid dat mijn kinderen zo de rest van hun leven doorbrengen en ik geloof dat christelijk onderwijs, samen met ons huis en onze kerk, een onvervangbaar onderdeel van hun fundament is.”


DHR. CRAIG SPOELHOF
1E TERMIJN LID, '21
Craig is de directeur van de Boys & Girls Club of Holland en is lid van de Christ Memorial Church. Hij besteedde eerder

bijna 20 jaar in de automobielindustrie als ingenieur. Hij en zijn vrouw Wendy zijn ouders van drie kinderen, die allemaal naar Holland Christian gingen. Hij wordt aanbevolen aan het HC-bestuur omdat hij het "en-en" begrijpt van het beschermen van de waarden die Holland Christian uniek hebben gemaakt, terwijl hij ook het aantal inschrijvingen laat groeien door studenten aan te trekken uit gezinnen die voorheen geen christelijk onderwijs hebben overwogen vanwege vermeende en echte toetredingsdrempels . Craig zegt: “De dagelijkse investering die de Nederlandse christelijke gemeenschap in haar kinderen doet, heeft een impact op onze studenten voor de komende decennia. Ik heb gezien dat deze investering zijn vruchten afwerpt in mijn leven en mijn eigen kinderen. De basis van waarden die door het personeel van HCS wordt bijgebracht, is een van de schatten van de school. Ik ben er vast van overtuigd dat Holland Christian 'andere' afgestudeerden voortbrengt, die van de Heer houden en de wereld willen beïnvloeden voor Christus.”


REV. CHAD STEENWYK
SECRETARIS 2DE TERMIJN, '22
Chad Steenwyk en zijn vrouw, Rachel, zijn ouders van drie Nederlandse christelijke studenten: Elleh, Henry en Leo, en zijn lid van

bij Central Avenue Christian Reformed Church, waar Chad sinds 2004 fulltime co-pastor is. Naast het vervullen van verschillende onderwijs- en leidende rollen als kerkpastor, is Chad ook voorzitter van het Classis Holland CRCNA Executive Team. In het verleden was hij voorzitter van de CRCNA Loan Fund Board, de Calvin Theological Seminary Student Senate, en was hij lid van de Holland Chamber of Commerce Small Business Committee. Chad werkte aanvankelijk zeven jaar in commercieel bankieren en eindigde als assistent-vicepresident voor AmeriBank voordat hij van loopbaan overstapte naar het ministerie. Hij is een betrokken ouder bij Holland Christian en heeft "sterke leiderschapskwaliteiten, is reflectief, geduldig en kan uitstekend in een team werken." Hij brengt een passie voor christelijk onderwijs vanuit een gereformeerd perspectief, en heeft een "gepassioneerde toewijding aan het geloof en de ontwikkeling van de hele student." In het bijzonder wil hij onderzoeken hoe het gezin, de kerk en de school op meer significante en effectieve manieren kunnen samenwerken voor de glorie van Christus.


dr. DEBORA VANDUINEN
2E TERMIJN LID, '23
Deborah en haar man, Jon, zijn de ouders van vier Nederlandse christelijke studenten: Claire, David, Jacob en Eli. Een voormalige

HCHS lerares Engels, Deb trad in 2010 toe tot de Hope College-faculteit als assistent-professor onderwijs, waar ze zich richt op het gebied van Engels onderwijs, disciplinaire geletterdheid en geletterdheid bij adolescenten. Ze is de voorzitter van Hope's team voor secundair onderwijs, oprichter van Hope's onderzoeksgesprekken van de afdeling Onderwijs, en van Hope College's faculteits-studenten boekenclub voor literatuur voor jongvolwassenen. Ze heeft in de redactieraad gezeten voor Perspectieven, een tijdschrift van gereformeerd denken, sinds 2012. Afgelopen voorjaar werd ze geëerd door de Michigan Read Association (MRA) voor haar werk als programmadirecteur van de Big Read Holland Area, het gemeenschapsbrede leesprogramma dat elk jaar in november plaatsvindt. Deb en haar familie zijn actieve leden van de Third Reformed Church, waar Deb momenteel in het aanbiddingscomité zit. Ze onderschrijft Holland Christian Schools als hartstochtelijk toegewijd aan het "geloof en de ontwikkeling van de hele student", terwijl ze begrijpt dat "het christelijk geloof niet alleen voor het heiligdom is, maar ook voor de onderwijscultuur en de kunsten."


DHR. MARK WINDEMULLER
1E TERMIJN LID, '22
De eigenaar en manager van Glass Images Inc., Mark Windemuller '91 is de vader van vier kinderen: Samantha, afgestudeerd aan WMU, Brad

'19 een student aan FSU, Ryan '23 en Seth '25. Hij en zijn vrouw, Lisa '95, zijn beiden afgestudeerd aan HC en lid van Graafschap CRC, waar hij heeft gediend als diaken en ouderling, evenals cadet, jeugdgroep en zondagsschoolleider. Mark is sinds 2018 lid van het HC Operations Committee. Degenen die hem voor het bestuur hebben aanbevolen, hebben gesuggereerd: "Als we kijken naar niet-traditionele onderwijspaden, zou Mark inzicht en passie hebben om te onderzoeken wat het beste is voor alle studenten. Zijn ervaring met zaken en mensen is ook een kracht die hij meebrengt naar de raad van bestuur.”

/ Datums bestuursvergaderingen

De raad van bestuur vergadert maandelijks, met de volgende vergaderdata momenteel gepland:

  • september 17
  • Oktober 15
  • november 19
  • december 17
  • januari 15
  • februari 18

De Holland Christian Board of Trustees verwelkomt uw opmerkingen en suggesties. Gelieve uw e-mailcommunicatie voor bestuursleden te adresseren aan: hcboard@hollandchristian.org. En zoek naar Board/Superintendent-updates die na elke vergadering naar uw inbox worden gemaild.

/ Bestuursnominatieformulier

Een Holland Christian Trustee moet aan de volgende verwachtingen voldoen:

• Lid zijn van de Holland Christian Education Society (een HC-ouder of -donor)
• Ondersteuner zijn van Holland Christian Schools en haar missie.
• Een passie hebben voor en inzet voor christelijk onderwijs; visie kunnen geven op de toekomst van het christelijk onderwijs in onze context.
• Wees een toegewijd christen en een lid met een goede reputatie van een christelijke kerk.
• Betrokkenheid tonen aan een gereformeerd begrip van het christelijk geloof door een geloofsverbond te ondertekenen.
• Bereid zijn om namens Holland Christian Schools te helpen bij de fondsenwerving, inclusief een passie voor het aanpakken van betaalbaarheidsproblemen.
• Niet in dienst zijn van HCS of een familielid zijn (echtgenoot, ouder, kind) van een HCS-medewerker. Ook mogen geen bestuursleden van Stichting HC gelijktijdig zitting hebben in het bestuur van HC.

Nominatieformulier voor bestuursleden

  • Uw informatie

  • Genomineerde Informatie

  • Dit veld is voor de validatie doeleinden en moet onveranderd worden gelaten.